• Line: @thehrconsult
  • 02-821-5354
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 กลุ่มทักษะงานไอที ที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผย 6 กลุ่มทักษะงานไอที ที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้สำรวจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทในไทยที่ดูแลอยู่ พบว่า ภาคธุรกิจต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีมากขึ้น ยิ่งภาครัฐมีนโยบายดิจิทัล อิโคโนมีทำให้สายงานไอทีกลายเป็นกลุ่มงานที่ต้องการสูงสุดของปี 2558 เมื่อลงลึกถึงกลุ่มความต้องการแรงงานไอที ว่าต้องการกลุ่มที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านใดบ้างพบว่า มี 6 กลุ่มที่ความต้องการสูงมาก

1.งานพัฒนาระบบ เนื่องจากองค์กรต้องการคนไปดูแลระบบเน็ตเวิร์กขององค์กร ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ผ่านคลาวด์ ความต้องการทักษะด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านสถาปัตยกรรมไอที และวิศวกรเครือข่าย จึงเพิ่มชัดเจน ต่อมาคือ

2.งานดูแลและวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลและบริหารข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ องค์กรไหนก็ต้องการตัวและความต้องการเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย เพราะบริษัทต้องการคนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาในเชิงลึกและหลากหลายเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ฐานเงินเดือนทักษะกลุ่มนี้สูงทีเดียวเมื่อเทียบไอทีกลุ่มอื่น

3.งานเขียนโปรแกรม เพราะโลกเชื่อมทุกอย่างด้วยอินเทอร์เน็ต สิ่งของเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์-ไอโอที) การเชื่อมต่อต้องการคนมาดูแล คนเหล่านี้ต้องเข้าใจระบบการเชื่อมต่อ สามารถอุดรอยรั่วของระบบ วิเคราะห์ระบบองค์กร ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่สำคัญ ได้แก่ Swift/Eclipse/Java Syntax, SAP & ERP และต้องดูแลหน้าเว็บไซต์

4.งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-คอมเมิร์ซ เพราะการซื้อขายบนโลกออนไลน์มาแรง ครอบคลุมการซื้อขายทางโซเชียลมีเดีย องค์กรจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ทำกิจกรรมตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเพื่อเพิ่มยอดซื้อขายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ดีขึ้นได้ ยิ่งประสบการณ์มากเท่าไหร่ยิ่งมีอัตราการแย่งตัวสูง

5.งานบริหารจัดการโครงการ เพราะความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจธุรกิจด้วย กลุ่มนี้นอกจากดูแลโครงการขนาดใหญ่ได้ ต้องมีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ

6.งานไอทีฝ่ายสนับสนุน ยังเป็นที่ต้องการในตลาดเสมอ เพราะเมื่อมีอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญงานไอทีฝ่ายสนับสนุนมาคอยช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายคือปัจจุบันหลักสูตรต่างๆ ในระบบการการศึกษาไทยยังปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรวดเร็ว หากต้องการมีทักษะ 6 กลุ่มนี้อาจต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเองผ่านออนไลน์หรือสถาบันอิสระที่ปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา

เมื่อตำแหน่งด้านไอทีเฉพาะทางเหล่านี้มีความต้องการสูง คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงวางแผนเรียนต่อก็ควรเก็บไว้พิจารณาเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรจะศึกษาดู เพราะการมีทักษะตรงกับที่ตลาดต้องการคือหัวใจสำคัญที่นอกจากลดความเสี่ยงในการตกงานแล้วยังเพิ่มโอกาสเติบโตในอาชีพได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : แมนพาวเวอร์กรุ๊ป , Posttoday